LT | RU
Apie mus
Naujienos
Mokymai-Kursai
Kontaktai
  

Teisinės paslaugos


                     Teisinė pagalba

Teikiame teisines konsultacijas šiais klausimais:

Teisinės paslaugos

Šeimos teisės klausimais dėl:

Ikivedybinių ir povedybinių sutarčių sudarymo
Bendro gyvenimo neįregistravus santuokos
Sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacija)
Bendrosios jungtinės ir asmeninės sutuoktinių nuosavybės
Išlaikymo nepilnamečiams vaikams, kai santuoka nenutraukiama, priteisimo
Laikino sutuoktinių turtinių teisių apribojimo
Turto padalijimo nenutraukiant santuokos
Santuokos nutraukimo:
- abiejų sutuoktinių bendru sutikimu
- vieno sutuoktinio prašymu
- dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės
Santuokos nutraukimo teisnių pasekmių:
- nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo
- nepilnamečių vaikų išlaikymo
- sutuoktinių tarpusavio išlaikymo
- bendro turto padalijimo
- turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo
Išlaikymo pilnamečiams vaikams iki 24 metų amžiaus, priteisimo
Išlaikymo tėvams priteisimo
Priteisto išlaikymo nepilnamečiams, pilnamečiams vaikams, buvusiam sutuoktiniui, tėvams išieškojimo
Globos ir rūpybos nepilnamečiams ir pilnamečiams asmenims

Darbo teisės klausimais dėl:

Darbo sutarties rūšies parinkimo, sudarymo, vykdymo, pasibaigimo
Įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo, vykdymo, pasibaigimo
Individualių ir kolektyvinių darbo ginčų bei jų sprendimo
Darbo drausmės pažeidimų:
drausminių nuobaudų parinkimo
- drausminių nuobaudų skyrimo
- drausminių nuobaudų apskundimo
- drausminių nuobaudų galiojimo


Materialinės atsakomybės:
- visiškos materialinės atsakomybės sutarties sudarymo
- darbdavio materialinės atsakomybės atsiradimo atvejais
- darbuotojo materialinės atsakomybės atsiradimo atvejais

Žalos atlyginimo ir išieškojimo:
- atvejais, kai padarytą žalą privalo atlyginti darbuotojas
- atvejais, kai padarytą žalą privalo atlyginti darbdavys
- neturtinės žalos atlyginimo atvejais
- padarytos žalos išieškojimo tvarkos

Teisinės konsultacijos sutarčių teisės klausimais dėl:

Sutarčių sudarymo:
- sutarčių rūšių
- sudarymo tvarkos
- sutarčių formų
- viešųjų sutarčių sudarymo ypatumų
- vartojimo sutarčių sąlygų ypatumų


Sutarčių aiškinimo
Sutarčių turinio
Sutarčių vykdymo
Sutarčių neįvykdymo teisinių pasekmių
Sutarčių pabaigos
Sutarčių negaliojimo

Teisinės konsultacijos vykdymo proceso klausimais dėl:

Asmenų teisių gynimo vykdant teismo sprendimą ar teismo įsakymą
Išieškotojo teisių ir pareigų vykdymo procese
Skolininko teisių ir pareigų vykdymo procese
Vykdymo išlaidų dydžio, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarkos
Išieškojimo iš skolininko turto ypatumų
Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarkos
Išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto ypatumų
Išieškojimo iš skolininko turtinių teisių tvarkos
Išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarkos
Antstolių procesinių veiksmų ar atsisakymo tokius veiksmus atlikti apskundimo

Rengiame dokumentus:

Š
eimos teisės:
Ikivedybines ir povedybines sutartis
Santuokos nutraukimo dokumentus:
-
prašymus nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu
-
prašymus dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu
-
ieškinius dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės
-
santuokos nutraukimo teisnių pasekmių sutaris


Prašymus ir/ar ieškinius dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo
Prašymus ir/ar ieškinius dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams, kai santuoka nenutraukiama, priteisimo

Darbo teisės:
Organizacijų, asocijacijų, įmonių etikos kodeksus, statutus ir įstatus
Darbo sutartis
Kolektyvines sutartis
Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
Komercinių paslapčių apsaugos dokumentus
Pareiginius nuostatus
Darbo tvarkos taisykles
Dokumentus teismui

Sutarčių teisės:

Visų rūšių ir tipų sutartis

-
Skolų išieškojimui:

Ikiteisminiam skolų išieškojimui parengiame ir išsiunčiame:
pretenzijas
raginimus
Nepavykus grąžiuoju išsireikalauti skolos, rengiame teismui:
Ieškinius dėl skolos priteisimo
Pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo


Vykdome neišmokėto darbo užmokesčio išieškojimo

Rengiame procesinius dokumentus dėl darbo teisių pažeidimų

Atstovaujame klientui darbo teisės užtikrinimo, pažeidimo klausimais

Konsultuojame įvairiais darbo teisės klausimais


Atsovaujame teismuose pirmos instancijos, apiliaciniame, Aukščiausiame


Baudžiamosiose bylose

Administracinėse bylose

Civilinėse bylose

Tarptautines teises

Jūros teises


Ikiteisminių ginčių išsprendimas

Atstovavimas antstolių kontorose

Atstovavimas VĮ “Registrų centre“, “Regitra“

Biznio palydėjimas

Konsultuos darbo teisės specialistai, psichologas, baudžiamosios, administracinės, civilinės teisės specialistai.


...................Pavardė , vardas, telefono numeris, el.paštas


Galima organizuoti seminarus tam tikrom temom ............................................

Priimame pagal išankstinio užsirašymo

Kaina sutartinė

 

 

    Copyright  ©  2008 ALTANA CONSULTING ·: e-mail Web dizainas: www.e-link.lt